Driften och verksamheten med Boxholm II omorganiseras.

Förslaget från styrelsen för Rederi AB S/S Boxholm II går ut på att i stället för arrendator anställa en person. Denne ska vara både koordinator, organisatör och maskinist. Skeppare och gast köps in för varje tur.

Det har kommunstyrelsen i Ydre inget att invända mot.

Däremot finns synpunkter på förslaget till kostnadsfördelning mellan de tre kommunerna Boxholm, Tranås och Ydre.

”Blir för mycket”

Boxholm II-styrelsen har presenterat en budget som bygger på att kommunerna skjuter till 600 000 kronor i bidrag. Bolaget tycker att kommunerna ska dela på denna kostnad utifrån sina respektive aktieinnehav.

Eftersom Ydre och Boxholm har 250 A-aktier var och Tranås har 500 A-aktier skulle det innebära 150 000 kronor i bidrag från Ydre.

Annons

— Från kommunstyrelsen i Ydres sida anser vi att det blir för mycket att betala för vår kommun. Vi vill i stället betala efter invånarantal och är beredda att betala max 80 000 kronor i driftbidrag för 2018. Det tycker vi blir en jämnare fördelning, säger kommunalrådet Sven-Inge Karlsson (C).

Dyra reparationer

Från Ydres sida förnekas inte att Boxholm II bidrar stort till sjöns Sommens attraktionskraft.

Samtidigt påminner Ydrepolitikerna om att Ydre de senaste åren gått in och betalat utifrån aktieandel i samband med de stora renoveringarna av båten.

I fråga om bidrag till driften, om sådant alls ska lämnas, anser de däremot inte att samma procenträkning ska tillämpas.

Det är orimligt om Ydres skattebetalare på nytt måste bidra med ett högre belopp per kommuninvånare än de boende i grannkommunerna, anser kommunledningen.

Ydre kommun är inte heller beredd att redan nu göra några utfästelser om fortsatt bidrag till ångbåten efter 2018. Först vill kommunstyrelsen se utvärderingen av driften 2017.

Kommunfullmäktige i Ydre fattar beslut i frågan vid sammanträdet på måndag den 20 november.