FRÅN och med årsskiftet kommer det att vara stopp för hyrläkare inom primärvården i Region Östergötland.

Det är inga bra nyheter för mindre kommuner, så som Ydre.

Vårdcentralen i Österbymo, i Ydre kommun, bemannas av hyrläkare eftersom det har varit svårt att rekrytera personal.

BESLUTET om hyrläkarstoppet, som togs förra året, grundar sig på dels på att hyrläkarna kostar regionen för mycket pengar och dels att patienter inte får kontinuitet i sina besök.

Kostnaderna för bemanningspersonal i landsting och regioner har ökat med ungefär 1,3 miljarder på tre år (mellan 2012 och 2015) till 4 miljarder kronor, enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL).

I Region Östergötland anlitades hyrläkare för en summa av 73,5 miljoner kronor under 2015. För oktober i år hade summan kommit upp till 70,9 miljoner kronor, enligt P4 Östergötland.

SKL har, tillsammans med landstingen, därför bestämt att den inhyrda vårdpersonalen måste minska.

”Vi ska trygga en god vård för invånarna, och då behöver den präglas av kontinuitet. Vi behöver också hejda och minska de kraftigt stigande kostnaderna”, säger Hans Karlsson, chef på SKL:s avdelning för vård och omsorg, på organisationens hemsida.

REGIONEN säger att bemanningsproblemen löses genom att vårdcentralerna börjar samarbeta mer med varandra.

Ett förslag är att vårdcentralen i Österbymo ska bilda en enhet tillsammans med vårdcentralen i Kisa.

Annons

Det skulle betyda att läkarna skulle behöva förflytta sig från den ena orten till den andra och vara i Österbymo i en till två dagar i veckan.

Det är alldeles för sällan.

Carin Larnert Hansson, ordförande i Östergötlands läkarförening, säger att de olika vårdcentralerna inte kan samarbeta mer än de redan gör i dag och att regionen i stället borde satsa på att locka läkare genom att satsa på arbetsmiljön.

DET FINNS inga enkla svar på frågan om hyrläkarna.

Argumenten för att minska dessa är starka. Lika starka argument har de som vill behålla hyrläkarna.

Det finns en rädsla för att beslutet om hyrläkarstoppet kan betyda slutet för de mindre vårdcentralerna.

Ydres kommunalråd Sven-Inge Karlsson (C) tror att det finns en risk att vårdcentralen kan få stänga.

”Man säger att vårdcentralen inte ska lägga ned. Men risken är stor tror jag”, säger han till P4 Östergötland (22/11).

DET ÄR just nedläggningen av vårdcentralen som skulle kunna bli hotet mot befolkningen i Ydre kommun.

Vårdcentralen tar i dagsläget emot över 3 000 patienter.

En nedläggning skulle innebära att patienterna skulle behöva åka till Kisa, Eksjö eller Tranås för att besöka vårdcentralen.

Region Östergötland måste fundera på hur beslutet om hyrläkarstoppet kan komma att påverka de mindre vårdcentralerna i regionen.

Regionrådet Christoffer Bernsköld (S), som också är ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd, säger att han tror att det kommer att gå bra.

Det är bara att hoppas att han har rätt.

Att ha öppet några få dagar i veckan är tillräckligt dåligt för tillgängligheten, men att riskera stängningen för en hel kommuns vårdinrättning är det sämsta tänkbara alternativet.

Läs mer: Stopp för hyrläkare i Österbymo

Läs mer: För få läkare i Österbymo