Den unge mannen ska även betala skadestånd på 115 000 kronor till kvinnan som utsattes för den sexuella handlingen, när hon låg och sov.

Mannen och kvinnan var på besök hos en annan släkting. När kvinnan tagit sina mediciner och somnat ska mannen ha utsatt henne för brottet. Tingsrätten, som meddelade sin dom under torsdagen, konstaterar att den sovande kvinnan befann sig i en särskilt utsatt situation, en situation som mannen otillbörligt utnyttjat.

Hade mannen varit vuxen hade straffvärdet för våldtäkten motsvarat två års fängelse. Med tanke på att mannen är så ung, är det inte aktuellt att döma honom till fängelse konstaterar tingsrätten. Påföljden bestämdes i stället till ungdomstjänst i 130 timmar.

”Förskönad berättelse”

Eksjö tingsrätt anser att kvinnan lämnat en mycket trovärdig berättelsen. Hennes berättelse har hela tiden varit densamma, såväl när hon berättat för anhöriga som när hon förhörts av polisen och under rättegången.

Däremot konstaterar rätten att den nu dömde mannen ändrat sin berättelse varje gång han hörts och att berättelsen förskönats för varje gång. Den omständigheten talar enligt tingsrätten bland annat för att berättelsen tillrättalagts, kanske för att mannen då insett exakt hur allvarligt hans agerande varit och vilka konsekvenser den kunde få.

Brottet ska ha begåtts i en stuga i en annan del av Sverige i maj i år.

Annons