Det var bakgrunden för ett av scenariorna som en grupp från Ing 2 fick genomföra under söndagseftermiddagen på Åsa gård.

Flera ammunitions- och minröjningsövningar genomfördes under helgen, dels på gården men också i centrala Eksjö med omnejd.

Gruppchef för ammunitionsröjningsgruppen på plats vid gården var Hampus Brünteson från Ing 2. Det var även han som fick gräva fram stridsvagnsminan i gödselbrunnen.

– Han ska frilägga stridsvagnsminan som familjen har haft och velat göra sig av med och lagt den i gödselstacken. Nu ligger han på magen och gräver för att identifiera minan, berättar Gary Campbell, major på Ing 2.

När minan har tagits upp ur hålet och rengjorts försiktigt från gödsel ska de se vilken typ av stridsvagnsmina det är. Sedan kan minan föras bort från platsen i en transsportbehållare, om minan bedöms vara hanteringssäker. Går den inte att flytta på grund av att den är för farlig oskadliggörs den på plats.

Lärorika övningar

Annons

Vicekorpral och stridssjukvårdare Milos Malencic, berättar att han tycker att det har varit bra övningar.

– Vi har övat på att agera som ett MRT, mine rescue team. Det innebär att man räddar någon eller några personer som ligger på ett minfält och har skadat sig.

– De här dagarna har varit jättekul och väldigt lärorikt. Det är kul när man jobbar i bebyggelse och folk som är figuranter, berättar han.

På hästgården bor Ines och Daniel Bergander. Ines kommer från Tyskland och fick därför ingå i övningen så att soldaterna fick öva på att använda sig av tolk.

– Det har fungerat bra. Jag kan svenska men blev ombedd att bara prata tyska, det var lite svårt. Jag har min syster här som bara pratar tyska, det blir annorlunda då, berättar Ines.

Totalt har det varit ett 100-tal personer i sju grupper som har deltagit. Under kommande tre dagar kommer de att åka till Borensberg för ytterligare övningar, totalt fem dagar.

– På torsdag kommer det att vara en avslutning och en utvärdering, säger Sandra Ekman, informatör på Swedec.

Det har varit Swedec som har stått för upplägget och planeringen av övningarna som har genomförts i helgen.