Näringslivsbolagets direktör Claes Johansson kunde inledningsvis avslöja en nyhet, nämligen en satsning på en industriinkubator avsedd för företag som behöver hjälp med att utveckla och prova nya affärsidéer.

– Vi hoppas få hit ett företag från Stockholm, sa Johansson innan en av dagens huvudtalare tog till orda. Det var konsulten Magnus Penker som fått rycka in sedan den aviserade huvudtalaren Henk Zijm lämnat återbud.

Annons

Penker är managementkonsult, det vill säga en sådan person kan tillföra ledningskompetens och lösa företagsövergripande problemställningar.

Förlänger livet

– Konsulter är folk som förlänger livet på värdelösa företagsledare, skämtade Penker och försäkrade att han har annat för sig än att rädda bolag i nöd.

Han gav många exempel på hur företag utvecklats tack vare att man förstått sig på vad det är folk efterfrågar och fördjupade sig särskilt i danska Legos utveckling från att göra plastbitar till satsningen på robotteknik och anpassningar baserade på digital kommunikation.

Inte nog

– Det räcker inte att erbjuda marknaden bra grejor. Det är de som ändrar själva spelplanen som vinner, sa konsulten och gav exempel på lyckad innovation.

Senare talade den långväga gästen Sanjeev Baitmangalkar som är en internationell expert på ”lean production” som syftar till att kundanpassa och effektivisera verksamheten i en organisation med minskad ledtid och ökad lönsamhet som mål.

Workshop om projektledning avslutade dagen.