Larmet om arbetssituationen generellt och i synnerhet med tanke på sommaren kommer från huvudskyddsombudet inom Vårdförbundet, Ulrika Lagerqvist Eriksson. I ett brev till Regionen står det att det finns över 100 vakanta arbetspass i sommar och att den nationella samverkan med andra vårdguider inte täcker upp för behoven under kvällar och helger.

Under flera pass finns bara en enda sjuksköterska och vissa pass är helt obemannade. Verksamhetschef och vårdenhetschef ska ha signalerat om situationen till Regionen.

"Vi har sista halvåret haft sex uppsägningar och flera av dem kommer sluta innan sommaren. Flertalet känner en mycket stor oro inför sommaren och risken är stor att det blir fler uppsägningar och inte vår arbetssituation tas på allvar", skriver huvudskyddsombudet.

I brevet står det vidare att sjuksköterskorna upplever en frustration och uppgivenhet över hög arbetsbelastning under kvällar och helger. Uppdraget har utökats och Vårdguiden är då den enda vägen in för allmänheten som behöver komma i kontakt med jourcentraler, akutmottagning med barnakut, ögonjour och tand- och käkskadejour.

En konsekvensanalys för bemanningen i sommar är gjord som visar att patientsäkerhet hotas av mycket dålig tillgänglighet, att det blir mer vård på fel nivå och att arbetsmiljön försämras.

Från facket ställer man sig frågande till att ta in bemanningsföretag i stället för att som tidigare ge ersättning till ordinarie personal som kan tänka sig att ställa upp under sommarperioden.

Personaldirektör Anders Liif uppger att extra ersättning inte ges utan att planeringen utgår från att ge fyra veckors sommarsemester och att sjuksköterskor som tar extrapass ersätts med övertid enligt avtalet.

Vi är medvetna om situationen på 1177 och arbetar med frågan. Nästa vecka kommer vi i samverkan att träffa fackliga företrädare för att gå igenom inkommen skrivelse och nulägessituationen inför sommaren, säger Anders Liif i ett mejl till redaktionen.