Under måndagen gick WMO (the World Meteorological Organization) ut och bekräftade i ett pressmeddelande att de tre senaste åren har varit de varmaste hittills, på sin hemsida. Detta är, enligt WMO, ett tydligt tecken på att klimatförändringen till följd av ökande halter av växthusgaser i atmosfären fortsätter.

Information från fem ledande internationella dataset har summerats av WMO. Enligt summeringen var den globala medeltemperaturen 2017 omkring 1.1° Celsius högre än förindustriell tid.

WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas säger i ett pressmeddelande att den långsiktiga temperaturtrenden är viktigare än att ranka enskilda år och trenden är uppåtgående.

”Det här århundradet har innehållit sjutton av de arton varmaste åren, och graden av uppvärmning har under de tre senaste åren varit exceptionell. Uppvärmningen av Arktis är särskilt uttalad och det kommer att ha djupgående och långlivade återverkningar på havsnivåer, och på vädermönster i andra delar av världen” säger han.

Petteri Taalas menar också att de höga temperaturerna bara är en del av de effekter vi ser av klimatförändringarna och syftar på de extremväder som drabbat många delar av världen.