Vid årsskiftet tog Anna-Carin Magnusson över som kommunalråd tillika ordförande i kommunstyrelsen i Nässjö kommun efter Bo Zander.

Anna-Carin Magnusson hade dessförinnan varit aktiv politiker i landstinget sedan 1995. Hon har vidarevarit landstingsråd samt gruppledare för Socialdemokraterna i landstinget sedan 2006.

Hans Rosén, ordförande i fullmäktiges presidium sa i sitt tal att Anna-Carin Magnusson varit stark, arbetsam och påläst och syftade på SAP, Socialdemokratiska Arbetarepartiet.

Torbjörn Laang ersätter Anna-Carin Magnusson som ledamot i landstingsfullmäktige och Carina Ödebrink är nytt landstingsråd.