Bland mottagarna fanns Nässjös äldrepedagog Anna Sundling med Anneli Tellmo, avdelningschef för särskilt boende. De får 150 000 kronor för projektet Äldre+Teknik=Sant?

Projektet syftar till att ge äldre

– Det är viktigt att äldre människor vågar prova ny teknik och att det finns utbildad personal som kan hjälp till med detta, sa Anna Sundling vid ceremonin.

Det är fjärde gången som hon tar emot stipendiepengar för äldreprojekt i Nässjö.

Nässjöborna Lars Svensson och Sofi Fristedt, universitetslektor, fick 50 000 kronor för projektet ”Den bästa motionen är den som blir av – möjligheter till fysisk aktivitet tillsammans med andra”.

Projektet ska stimulera och möjliggöra fysisk aktivitet för äldre som bor i eget boende i Nässjö. Genom att involvera specialutbildade idrottsinstruktörer ska projektet inspirera äldre att motionera mer.

Annelie Möller och Jenny Svärd, båda Jönköping, belönades med ett stipendium på 160 000 kronor för projektet Ipad på äldreboende, en möjlighet till ökad aktivitet, gemenskap och interaktion.

Syftet är att stödja och utbilda personal i hur man kan använda Ipads för att utöka aktivitetsutbudet på äldreboenden.