Under våren har kommunen annonserat för ungdomar till feriearbete. Enligt ett beslut i sociala utskottet ska alla kommuninvånare som fyller 17 i år få chansen till ett sommarjobb.

Däremot är budgeten oförändrad. Den räcker till tolv feriejobbslöner.

– Vi hoppas att vi kan bereda alla en plats, men det är fortfarande ett frågetecken, säger Anders Hildingsson, praktiksamordnare på arbetsmarknadsenheten.

När ansökningstiden har gått ut har kommunen fått cirka 20 ansökningar, vilket är något färre än ifjol. Samordnarna kommer under kommande veckor att kontakta de sökande för att bestämma deras placering.

– Förhoppningen är att alla ska få ett jobb. Vi hoppas att allt kommer att lösa sig.

Även om finansieringen är osäker utgår Anders Hildingsson från att kommunen kan hitta en lösning. Målsättningen är att ge alla en plats, utan att behöva lotta ut platserna.

– I värsta fall är det vad man får ta till. Vi hoppas att vi ska slippa det, säger han.

Ungdomarnas arbetstid omfattar 60 timmar över två eller tre veckor. De får 65 kronor i timersättning, totalt 3 900 kronor per deltagare.

En stor andel av sommarjobben genomförs i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan som i flera år har arrangerat sommarteater i Aneby.

– Ett stort antal kommer att få möjlighet att vara del av Vuxenskolans verksamhet. Andra kommer till den vanliga kommunala verksamheten, som barn- och äldreomsorg, precis som tidigare.

Sommarteatern arrangeras från vecka 29 till 31. Många unga har varit öppna för kreativt arbete under sommaren.

– En del skriver uttryckligen att de vill arbeta med teatern, andra antyder det på olika sätt. I urvalet får vi försöka ta med det när vi tar ut gruppen, säger Anders Hildingsson.