För ett tag sedan besökte Carina Bardh (M) platsen i närheten av Mela kvarn som pekats ut som en plats för den nya förskolan för Bäcksedaområdet.

– Jag hade min ståndpunkt klar sen tidigare men ville åka dit för att ”känna av”. Jag tror att det blir mycket trevligt att lägga en förskola här och har inte uppfattningen att det skulle inkräkta på rekreations- och friluftsliv. Som det ser ut nu är det en massa sly vid banvallen, då är det väl trevligare med en förskola där, resonerar Carina Bardh.

Stort behov

Platsen vid Melavägens förlängning är alltså ett av områden som pekas ut som lämplig plats för förskola i kommunens fördjupade översiktsplan. Det samma gäller för området Himlabackarna vid Nydalarondellen.

– Det råder ett mycket stort behov av förskoleplatser i Vetlanda just nu och prioriterade områden är Bäckseda och Himlabackarna. Vi kommer göra ett slutligt ställningstagande när efter samrådet i början av april, men en ny förskola i närheten av Mela kvarn tror jag kommer berika bostadsområdet där, säger Monica Samuelsson (KD).

En favoritplats

Rune Solid (L) påtalar att området vid Mela kvarn är ett av hans och hustruns absoluta favoriter när det gäller promenadstigar i Vetlanda.

– När det blommar på våren och sommaren är det fantastiskt och det skulle vara fantastiskt för förskolebarnen att vistas i den miljön, säger han.

Dan Ljungström (C) påtalar att det är något som ofta framförs i mäklarannonser, att bostaden ligger nära en förskola.

– Jag ser det positivt att ha en förskola i närheten av den här vackra kvarnmiljön, säger Ljungström.

Alla inte emot

Dan Ljungström framhåller att det finns en opposition mot planerna att bygga en förskola i Melavägens förlängning.

– Men det är lätt att få bilden att alla Bäcksedabor är emot men så är det inte. Vi förväntar oss reaktioner men ibland måste man som politiker ta beslut som kan ses som obekväma, säger Ljungström.

Nu kommer han in på det ”politiska spelet”, de politiska diskussioner och utspel som varit om den eventuella förskolan i närheten av Mela kvarn.

– Tjänstemännen har varit tydliga och har, efter omfattande utredningar, identifierat detta som en plats där en förskola kan byggas. De har också fått uppdrag att göra en detaljplan, detta var även Vetlanda framåtanda med på. Men detta parti har gett ett annat budskap utåt och det tycker jag är märkligt, säger Ljungström och tillägger:

– Det är onödigt att lägga energi på att igångsätta ett omfattande detaljplanearbete om man inte tycker så.

Fler som lyssnar

Företrädarna för Alliansen påtalar att de också har lyssnat på medborgarna.

– En del av oss var med på första träffen som hölls i Mela kvarn. Då framfördes en oro för hur trafiken skulle påverkas av en förskolebyggnation. Denna oro tar vi på allvar och är något som tjänstemännen tar med i denna fortsatta planeringen, säger Samuelsson.

Hon fortsätter:

– Vi lyssnar på medborgarna, det är en sund process. Det är inte förbehållet ett parti att lyssna på vad allmänheten säger. Man måste också vara tydlig, att stå fast vid sin linje, annars tappar man i trovärdighet.

Alliansen har alltså goda skäl till varför en förskola ska byggas vid Melavägens förlängning. Carina Bardh är exempelvis övertygad om förskoleplanerna blir av, kommer alla tycka att det blir ett lyft för området.

– Vi uppmanar dock alla att ta chansen att lämna förbättringsförslag så ska vi beakta dem, säger Samuelsson.