Alliansen har styrt regionpolitiken i länet i snart 12 år. I Regionens Hus på Rosenlund presenterades den gemensamma valplattformen område för område.

På tal om ekonomi jobbar man för att skattesatsen den kommande mandatperioden ska förbli oförändrad.

Utökad primärvård

–Med en ansvarsfull politik ska vi prioritera rätt för att inte medverka till att kostnader skjuter i höjden. Primärvården bör också få ett större utrymme då resurser och ansvarsområden från specialistvården flyttas över dit. Enkla kirurgiska ingrepp ska exempelvis kunna skötas av primärvården, säger Rune Backlund.

Fler mobila team är också något som Alliansen vill lyfta fram.

Ytterligare hundra karriärtjänster för erfarna och yrkesskickliga sjuksköterskor står också på programmet och även att utöka antalet utbildningstjänster för blivande distriktssköterskor.

Fjärde tillväxtregionen

Regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm (M), tror på att förstärka resurser till forskning i nära samarbete med Jönköpings University.

–Vår region ska vara landets fjärde tillväxtregion efter storstadsregionerna. Det behövs fler utbildningsinsatser på hemmaplan och forskning för att stärka regionens näringsliv. Det bidrar också till att göra regionen mer attraktiv för människor som flyttar hit, säger Malin Wengholm.

Alliansen hoppas och vill verka för att höghastighetsbanorna genom länet med Jönköping som nav ska byggas och vara färdigställd 2035. Elektrifieringen av länets järnvägar, exempelvis mellan Nässjö-Eksjö och Nässjö-Vetlanda står också högt upp på prioriteringslistan.