För några år sedan motionerade Socialdemokraterna om att kollektivtrafiken skulle tas över av regionen, men det röstades ner. Den här gången är det Vänsterpartiet som föreslagit det i en motion och det blir ingen utredning den här gången heller.

– Vi ser inga motiv till att ändra eller vända tillbaka till något som vi hade för många år sedan, det finns inga starka skäl för att gå den vägen. När vi gjort olika upphandlingar är det heller ingen som har lyft frågan om att ändra, sa Rune Backlund (C) ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.

Ser inga fördelar

Det finns en utredning som visar på både för- och nackdelar och det finns några landsting som driver kollektivtrafik i egen regi. Men för Region Jönköpings län anses potentialen inte finnas, enligt Backlund.

Mauno Virta (V) talade för de fördelar som det partiet ser, i spåren av många stora problem, inte minst med Krösatågen.

– Vi skulle slippa kostsamma upphandlingar som överklagas och där operatörer hoppar av. Det skulle också ge bättre kontroll över styrning och underhåll, kontinuitet i driften och trygghet för anställda, sa Mauno Virta (V).

Vill slippa kaos

Krösatågen har under en följd av år haft problem med kontinuiteten i driften. För några år sedan hoppade DSB av mitt under avtalsperioden och den senaste upphandlingen har överklagats.

– Vi vill att det här undersöks för att slippa framtida tåg- och upphandlingskaos, sa Simon Johansson (S).

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill begränsa den egna driften till att gälla stadstrafiken i Jönköping och Krösatågen. Inte regiontrafiken med bussar som också står för sjukresor, taxi och skolskjutsar.

– De delarna fungerar och vi ser inget behov av att utreda förändring där, sa Jeanette Söderström. Berry Lilja (S) försökte få Alliansen att ta chansen medan tid är för att undersöka vad en förändring skulle innebära inför kommande upphandlingar.

”Ta chansen”

– Jag har jobbat med trafikfrågor under ganska lång tid och vet inte en enda upphandling för Krösatågen eller busstrafik i Jönköping som varat avtalstiden ut. Vi sitter nu med en upphandling som är överklagad och en ska göras om, det kostar mycket pengar.

Ideologi spelar in

Att det rör sig om ideologi blev tydligt då oppositionen tog upp trygga anställningar och transparens i uppföljning av hur personalen har det samt att skattepengar inte ska föras ut i form av vinster till bolagen som kör.

Eva Nilsson (M), undrade varför man inte tänker likadant när det gäller upphandling av byggnationer som också går till externa bolag.

– Man kan vara kritisk till detaljer i upphandlingarna och det har framförts från branschen att det varit otydligt. Men det har blivit förbättringar, sa Eva Nilsson också.

I voteringen röstades motionen ner av Alliansen med stöd av SD.