Det är tidningen Aktuell Hållbarhet som årligen utser bästa respektive sämsta miljökommun i Sverige.

Aneby kommun hamnar långt ner på miljörakning.

Foto Bodil Molin

Rankingen baseras på en enkät som skickats ut till kommunerna samt data från elva andra källor. Det är bland annat statistik från Naturvårdsverket, Vattenmyndigheten, SCB, Kolada och Avfall Sverige.

Bland annat har det handlat om att besvara frågor om övergripande miljö- och hållbarhetsarbete, koldioxidbudget, transporter och utsläpp av växthusgaser.

I Sverigetopp hamnar Helsingborg, följt av Gävle och Stockholm. I Jönköpings län är Vetlanda (plats 40 på rikslistan) årets miljökommun.

För Aneby handlar det om en betydligt mer blygsam placering. På riksrankingen får kommunen plats 202 av 290. Det kan jämföras med plats 149 i fjolårets ranking.

Bara en kommun i länet hamnar längre ner på listan än Aneby.

Poängen blev 16,7 av totalt 52 möjliga.