I ett pressmeddelande från Fossilfritt Sverige redovisas installationen av solcellsanläggningar som gjorts sedan 2014. Aneby kommun ligger på 82:a plats bland Sveriges kommuner, men siffran kan vara högre eftersom inte alla installerade solcellsanläggningar finna med i statistiken.

Siffrorna fördubblas i nästan alla kommuner för varje år, och det är en underskattning eftersom alla inte registrerat sitt elcertifikat, säger Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige.

Aneby kommun har 14, 3 watt solenergi installerat per kommuninvånare. Det kan också översättas till antal kvadratmeter installerade solceller. Genomsnittet för hela landet är 10, 7 watt.

Det innebär att Aneby kommun mer än tiodubblat den producerade solenergin. 2014 var effekten av de installerade solcellerna 9 kw. Idag är den 95 kw, alltså en nästan tiodubblad effekt på tre år.

Högst upp på listan ligger Ödeshög med 72, 6 watt per kommuninvånare. Sedan mätningarna började har effekten av solenergi närmare tredubblats i Sverige.

Anledningen till att intresset för installation av solceller tros vara att kostnaderna har minskat till följd av ökad produktion och installationen blivit lättare för privatpersoner och föreningar.

Som villaägare gör man ju en vinst. Jag brukar säga att det är bättre att ha pengarna på taket än på banken, säger Svante Axelsson.

Sammanställningen av statistiken har gjorts tillsammans med branschföreningen Svensk Solenergi och intresseorganisationen Power Circle. Siffrorna kommer från Energimyndighetens elcertifikatssystem över solcellsanläggningar.