För drygt ett år sedan skrev tidningen om socionomen Catarina Sjölanders forskning om anhörigvårdarens situation. I hennes avhandling framkommer att målgruppen ofta glöms bort.

De som vårdar en anhörig i hemmet drabbas ofta av svår värk och psykisk ohälsa men stödinsatserna från samhället brister.

– Trots att anhörigvårdare ofta gör samma saker som vårdpersonal finns inga avtal, man får ingen övertid och det är inte självklart att det finns tekniska hjälpmedel i hemmen, säger Catarina Sjölander.

"Svårt att få gehör"

Catarina Sjölander har blivit anlitat att informera personal inom primärvården efter att hennes forskning om anhörigvård publicerats men hon är besviken att inte mer har gjorts.

– Det är svårt att driva den här frågan, att få gehör. Man drar sig för kostnader, säger hon.

Nu har Catarina Sjölander och Ann-Marie Almgard, pensionerad kurator med erfarenhet av rehabilitering av cancerpatienter, initierat en friskvårdsvecka för anhöriga till cancersjuka. Platsen är Jönköpings Hotell och Konferens.

– Anhöriga gör ett enormt grovjobb och det tas för givet att de ska vara med överallt, säger Ann-Marie Almgard.

"En god investering"

Projektet finansieras av Stiftelsen Fonden för Klinisk Cancerforskning i Jönköping. Bakom projektet står även vårdcentralen Hälsan 1. Pengarna räcker till rehabilitering av åtta anhörigvårdare i länet.

– Meningen är att man under rehabiliteringsveckan ska träffas och utbyta tankar, få fysisk träning, och få en del föreläsningar, säger Ann-Marie Almgard.

Initiativtagarna hoppas att projektet ska permanentas framöver.

– Det är en god investering för landstinget och länets kommuner att satsa på anhörigvård då det leder till minskade kostnader för intagningar på sjukhus och inom hemsjukvården, säger Catarina Sjölander.