– Oron finns att det ska hända olyckor, både bland föräldrar och äldre personer, säger Walfridsson.

Tillsammans med partikollegor i Moderaterna har Walfridsson muntligen föreslagit för andra politiker och tjänstemän att cykelvägen mellan Parkskoleområdet och Furulidskolan samt Tallbackaskolan ska märkas upp bättre. Politikernas beslut att flytta årskurs fyra och fem från Parkskolan till skolan på Furulidsområdet innebär att många barn och ungdomar i dag cyklar genom samhället.

– Det har varit mycket diskussioner om barnen är cykelmogna i så låga åldrar som när de går i fyran och femman, sen det bestämdes att eleverna skulle flyttas till Furulidsområdet, säger Anita Walfridsson.

– Det är ett par tungt trafikerade vägar som ska passeras under skolvägen. Jag skulle önska att man gör en säkrare cykelväg och har en färgmarkering hela vägen från Parkskoleområdet till Furulidsområdet, tillägger hon.

Walfridssons förhoppning är att cykelvägen till och från skolan markeras ut från Grännavägen via Jönköpingsvägen därefter längs cykelvägen parallellt med ån och vidare upp på Hallgatan och över Storgatan.

– Därefter är det inte så trafikerat, så därefter kanske det inte behövs, säger Walfridsson.

Asfalterar man inte med färgad asfalt, eller målar den befintliga asfalten, anser Walfridsson åtminstone att det bör märkas upp bättre vilken del som är cykel- respektive gångväg. Walfridsson hoppas även att gång- och cykelvägen från rondellen vid kommunhuset ner längs med Köpmangatan separeras på ett bättre och tydligare sätt än idag.

– Många äldre som är ute och går i centrum, från rondellen ner till biblioteket, är oroliga för att bli påcyklade. En del kommer fort på sina cyklar och kör över hela gång- och cykelbanan. Det vore jätteförskräckligt om det hände något, säger Walfridsson.

Enligt kommunens samhällsbyggnadschef Michael Wirestam är säkerheten en viktig aspekt som kommunen ständigt arbetar med. Nyligen anlitades NTF för att se över trafiksituationen i Aneby tätort.

– Jag är absolut öppen för trafiksäkerhetsåtgärder, det jobbar vi ständigt med, säger Wirestam, som dock inte i dagsläget vet om det kan bli aktuellt med färgmarkeringar längs cykelvägen från Parkskoleområdet till Furulidsområdet.

Han känner till förslaget som Walfridsson och hennes partikollegor fört fram muntligen, men påpekar att det inte finns något beslut i frågan. Wirestam säger att det dels handlar om att analysera behovet, dels om kostnader samt om att flera av de aktuella gång- och cykelvägarna inte ligger i kommunens vägnät utan ägs av Trafikverket.

– NTF:s observation, när de såg över trafiksituationen, var att trafikmiljön i Aneby är god. Men det finns givetvis alltid brister och förbättringsmöjligheter, säger Michael Wirestam, som även påpekar att man redan gjort och gör förändringar för att göra skolvägen säkrare.

Kommunen håller just nu på att arbeta fram en gång- och cykelplan, ett verktyg för planering för gång- och cykelvägar, som ska gälla hela kommunen. Vid kommunstyrelsens sammanträde på måndag kommer det framtagna förslaget till dokumentet att diskuteras. Om politikerna godkänner handlingen kommer den sedan att skickas på remiss. När remisstiden gått ut kommer en sammanställning att göras.

– Vi vill ha in synpunkter från allmänheten på hur vi gör de bästa åtgärderna på våra gång- och cykelvägar. Synpunkterna blir i mångt och mycket en bra verktygslåda och idébank för hur vi ska jobba i framtiden, säger Wirestam, som också påpekar att det nämns i underlaget till gång- och cykelvägen att man behöver jobba med de oskyddade trafikanternas attityder.