Asylboendet Kullagården Vandrarhem avvecklas. Det rapporterar Migrationsverket i ett pressmeddelande.

Bakgrunden till beslutet är att det är fortsatt färre människor som söker asyl i Sverige, därmed har behovet av boenden minskat kraftigt det senaste året. Migrationsverket avvecklar därför de sista upphandlade asylboendena i hela Sverige fram till juni 2018. Totalt handlar det om 54 boende som avvecklas etappvis.

– De upphandlade boendena har varit en välkommen men också tillfällig lösning. Nu återgår vi till att ha främst våra egna boenden, vilket är både stabilare och mer ekonomiskt, säger Liselotte Ingesson Politis, sektionschef på Migrationsverket i ett pressmeddelande.

Migrationsverket kommer att erbjuda de som är asylsökande plats på andra asylboenden senast två veckor innan flytt. De asylsökande som vill kan även välja att ordna med ett eget boende. De som redan har fått beslut om uppehållstillstånd kommer att få en plats i en anvisad kommun.

– Vi har ett bra samarbete med kommunen och kommer att ha fortsatt många boendeplatser i lägenheter i Mariannelund. Men nu avvecklar vi de tillfälligt upphandlade boendena på orten. säger Liselotte Ingesson Politis.

Kullagården Vandrarhem omfattar 111 platser, varav 68 är belagda i dagsläget.