LÄS MER:

I måndags tog kommunstyrelsen ställning till det Detta genom ett upplägg som förutsatte ett stort ideellt engagemang. Flera namnunderskrifter har också lämnats in som stöd för förslaget.

Men kommunstyrelsens inställning var i stort sett oförändrad från det som framkom redan då medborgarförslaget presenterades vid senaste kommunfullmäktigesammanträdet.

Kommunstyrelsens svarar att Ydre kommun går på statens regler och inte kommer att arbeta med någon annan, lokal lösning för de nyanlända som fyllt 18 år.

Vi har mött gruppen som jobbat för det här förslaget och pratat med dem. Det är behjärtansvärt men vi ser inte att vi klarar detta ekonomiskt, säger kommunstyrelsens ordförande Sven-Inge Karlsson (C) efter måndagens sammanträde.

Kommunstyrelsen anser att ifall kommunen skulle låta 18-åringar stanna kvar skulle det ske i kommunal regi och inget annat. Men Ydre kommun tilldelas sex nyanlända nästa år och till det kan egen inflyttning komma. Vi vet inte var det hamnar till slut.

Fredrik Schillermark (MP) reserverade sig mot beslutet, dock utan att lägga alternativt förslag.

Göran Löveborn och Solveig Granath har som gode män engagerat sig starkt för de asylsökande ungdomarna. Kommunstyrelsens svar gör dem besvikna.

Det här är ett problem som myndigheterna skapat. Om mottagningen fungerat som innan 2015 hade de här ungdomarna haft sina beslut innan de fyllt 18 år. Men nu är Migrationsverkets handläggningstider så långa att ungdomarna hinner bli myndiga innan beslutet kommer, säger Göran Löveborn och fortsätter:

Vi hade hoppats att Ydre kommun skulle hanterat den här frågan lite mindre byråkratiskt och lite mer humant. För man kan räkna på olika sätt här. För mig kännas det som ett stort slöseri med skattepengar att först satsa så mycket på de här ungdomarna och sedan inte fullfölja.