Det var en lång process innan byggnationen av ett nytt sjukhus i Jönköping kom igång. Redan på 1970-talet var politikerna överens. Men inte förrän 1980 sattes spaden i jorden.

Namnet Ryhov upplevdes negativt av många då det hade associationer med gamla mentalsjukhuset. Det debatterades också flitigt om sjukhusets storlek. Det planerades för cirka 1 600 vårdplatser, det blev till slut omkring 530.

Byggnationen tog åtta år. Den 5 september 1988 skedde flytten från Västra klinikerna till nya Länssjukhuset Ryhov. Elva avdelningar flyttades med hjälp av militären över till det nya sjukhuset.

Som Jönköpings-Posten rapporterar dagen därpå gick allt enligt planerarna. Akutmottagningen var igång vid 07.00-tiden och klockan 11.16 föddes första barnet på nya sjukhuset.

Produktionskostnaden för Länssjukhuset Ryhov blev cirka 1,3 miljarder kronor, vilket var 13 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Enligt uppgifter i boken "Landstingets Historia 1986-2010" var Länssjukhuset Ryhov under delar av 1980-talet Sveriges näst största byggprojekt efter bygget av reaktor 3 vid kärnkraftverket i Oskarshamn.