I slutet av juni anmälde en man i Eksjö banken SBAB för åldersdiskriminering till DO, Diskrimineringsombudsmannen. Anledningen var för att han hade fått kännedom om att en person som var över 60 år inte fick låna 100 000 kronor av banken.

Banken hänvisade att det berodde på personens att pensionärer generellt har sämre inkomst.

I ett pressmeddelande skriver SBAB att de tar bort "den tvingande schablonregeln i kreditbedömningen inför framtida eventuell förändrad inkomst vid pension". En utvärdering visar att den kan slå orättvist i vissa fall. Därför ska företaget, från den 8 augusti, göra individuella kreditbedömningar för att ta hänsyn till den enskilde låntagarens situation i stället.

Vi utvärderar löpande våra kreditregler. Mängden nya regleringar medför stora utmaningar att lyckas anpassa och utveckla kreditbedömningsprocessen så att den upplevs enkel, snabb och transparent samtidigt som den ska vara rättvis och beakta individuella omständigheter. Denna gång blev det fel och det fungerade inte med en automatisk tvingande schablonregel för alla kunders. Naturligtvis ändrar vi oss och tillser nu rättvis individuell ansvarsfull kreditbedömning, säger Klas Danielsson, VD SBAB, i ett pressmeddelande.