Maria Erikson, Eksjö

Begravningsgudstjänst har hållits i Eksjö Missionskyrka för Maria Erikson. Akten inleddes med att Ehrling Lundberg framförde "Var jag går i skogar berg och dalar" av C O Rosenius på orgel. Officiant var Urban Gustafsson som höll ett inledningsord innan första unisona psalmen "O Store Gud" sjöngs tillsammans. Urban Gustafsson läste dikten "Jag har gått inunder stjärnorna" av P Lagerkvist, och efter det följde griftetal och överlåtelsen vid kistan.

Sångsolist var Malin Oscarson som sjöng "Där rosor aldrig dör" och "Jag har hört om en stad ovan molnen" av L Lithell till Ehrling Lundbergs flygelackompanjemang. Under stilla orgelmusik tog Lena och Stefan med respektive samt goda vänner ett sista farväl av Maria vid kistan.

Urban Gustafsson höll fridslysning och välsignelsen. Som avslutning spelade Ehrling Lundberg "O hur saligt att få vandra" av R Lowry på orgel.

Gravsättning kommer att ske på Östra Vingåkers kyrkogård.

Minnesgåvor var lämnade till Eksjö Missionsförsamling.

Bland blommor och gåvor märktes från Eksjö Missionsförsamling och DHR Eksjö.