Begravningshögtid har hållits i Skogskapellet, Nässjö, för Sven Svensson, Nässjö. Till inledning spelade Evert Rydén på flygeln Tröstevisa av B Andersson. Officiant var Evert Rydén som hälsade välkommen, höll minnestal och förrättade överlåtelsen. Så länge skutan kan gå spelades med Sven-Bertil Taube. Johan Carlsson sjöng till eget gitarrackompanjemang Helgdagskväll i timmerkojan av D Andersson och En fattig trubadur av C Vreeswijk. Evert Rydén läste dikten Mitt liv.

Till ljudet av porlande vatten tog barnen Bo och Siw ett sista farväl vid kistan. Till avslutning spelades Öppna landskap med Ulf Lundell. Minnesgåvor har lämnats till Cancerfonden, Läkare utan gränser och Hjärt-Lungfonden.