I mitten av juni ska personal på ett behandlingshem ha upptäckt rökutveckling på en av de boendes rum. Enligt institutionschefens beskrivning av förloppet hade de boende rökt cigaretter inomhus och försökt tända eld på ett örngott.

Personalen sökte igenom rummen och det visade sig att det fanns tre tändare på boendet.

– En Lex Sarah-rapport har gjorts internt, säger verksamhetsjuristen Magdalena Gustafsson. Då bedömer man om situationen är allvarlig eller inte och i detta fall har verksamhetsdirektören bedömt den som allvarlig.

Tändare inte tillåtet

Verksamhetskontoret har precis inlett utredningen och Magdalena Gustafsson kan inte uttala sig mer om saken.

– Vi har börjat med att skicka frågor till institutionen, säger hon.

Men enligt anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har rutinerna på boendet varit bristfälliga. De boende borde inte ha haft tillgång till tändare.

En brand innebär hot mot de boendes "liv, säkerhet och hälsa" och det är därför händelsen ses som ett allvarligt missförhållande.