ANEBY

Tidningen har tidigare redogjort för kommunens planer på nya gång- och cykelvägar. Närmast på tur står en sträcka längs Grännavägen utmed Lövsta industriområde, mer exakt från infarten till industriområdet i söder till Stigbergsvägen i norr. Den är 400 meter lång och innehåller även ett promenadstråk som ska knyta samman gång- och cykelvägarna i samhället på ett bättre sätt.

Det är även aktuellt med en sträcka längs Skogsgatan, från Jularpsvägen i söder till Tomtebogatan i norr.

– Där är det högst troligt att trottoaren kommer att breddas, säger samhällsbyggnadschef Michael Wirestam.

Förutsättningen för att kunna genomföra de båda arbetena, som ingår i kommunens gång- och cykelplan, under nästa år är att Trafikverket är med och betalar. Nu är det klart att det blir så. Till det förstnämnda projektet bidrar myndigheten med hälften av totalkostnaden på 500 00 kronor.

Den planerade gång- och cykelbanan på Skogsgatan är budgeterad till 700 000 kronor och Trafikverket är med och betalar hälften.

– Det är naturligtvis positivt att vi får bidrag till båda. Vi sökte för Grännavägen även inför 2018, men fick nej.

Det här året bidrog Trafikverket dock med pengar till belysningen utmed gång- och cykelvägen i kvarteret Valen, alltså vid Aneby Bostäders nybygge vid Svartån.