MITT I DETROIT

Miljöpartiets Gustav Fridolin inledde sitt tal under årets politikervecka i Almedalen (8/7) med att beskriva vad han kallade en fantastisk förändring av våra samhällen.

En grön ekonomi där till och med en industristad som Detroit omvandlas när Cadillac-skrapan har blivit ett miljökontor, General Motors kontorslokaler gett plats åt konststudenter och Fordfabriken omvandlats till ett museum.

FRIDOLIN

Kanske hade Fridolin haft mer långtgående förslag om hans parti haft större politiskt inflytande. Eller kanske börjar Miljöpartiets förkärlek för att styra allt från energislag till val av plast att ge vika för en ny politisk roll i miljödebatten. Det vore önskvärt.

Det är politiker som sätter regler i stället för att själva välja vinnare som skapar förutsättningar för en positiv samhällsutveckling.

Talande nog stod varken Gustav Fridolin eller någon annan politiker i Almedalen för veckans viktigaste besked för klimatet. Det kom i stället från den bilbransch miljöpartister så många gånger tidigare dömt ut. Volvo meddelade nämligen att alla nya bilmodeller från 2019 kommer att ha en elmotor.

Därmed blev den kinesisk-svenska biltillverkaren den första i sitt slag att signalera ett slut för förbränningsmotorn.

BESKEDET

De nya modellerna kommer inte att sakna förbränningsmotorer, och är därtill törstiga på bensin när elmotorer inte är tillkopplade. Dessutom är batterihybrider inte själva utan problem, inte minst vid konstruktionen.

Likväl blev Volvos omställning en världsnyhet som fick konkurrenten Teslas aktier att falla.

Omställningen väntas på sikt även leda till en växande marknad för allt ifrån batterier till laddstationer.

I Volvos besked går det att spåra följderna av politiska beslut: Mer avgasfria städer och beskattning av miljöskadligt beteende gör det fossila svårsålt.

MEN OCKSÅ

Andra kunder uppskattar att ny batteriteknik och billigare el kan göra hybridbilar till ett stabilt alternativ med lägre fossil förbrukning.

Marknader och konkurrens belönar den som nyttjar begränsade resurser effektivt. Men vad som är effektivt är på förhand svårt att veta.

Kommer tillgången på litium att begränsa batteriboomen? Sådana osäkerheter illustrerar varför Volvo och inte Gustav Fridolin bör bygga elbilar.

Världen vinner på företag som söker vinster från mer miljövänliga produkter. Politiska tal om omvandlingen mot ett mer grönt samhälle borde handla om att ta tillvara på just det.