I Eksjö tog Naturskyddsföreningen tag i saken och ordnade med guidad blomstervandring i markerna kring Kvarnarps gård. Bland annat uppmärksammade man under ledning av Uno Björkman den tämligen ovanliga spindelörten som trivs bäst i östra Småland.

Gå ut och fråga svenska folket hur mycket de kan om blommor. Artkunskapen har minskat något enormt och väldigt många i Sverige i dag kan inte vanliga svenska växter. Det är bekymmersamt för det är en grund i att förstå naturen och dess värde. Och det är ett sätt att läsa hur naturen förändrar sig, förklarade Sven-Åke Svensson från Naturskyddsföreningen.

Sällskapets klart yngsta deltagare var Liv Andersson som när tillfälle gavs plockade handfulla nävar med blomster.

Jag älskar blommor. De är så vackra, förklarade hon med en bukett midsommarblomster i hand.