Det är jätteallvarligt för oss, säger Patrik Cantby, VD för Nässjö Affärsverk.

Han håller sig informerad om läget.

Krisberedskapen låg under onsdagskvällen på Patrik Styrbjörn, chef för entreprenadavdelningen. Han är en av dem som kallats till kommunens krisledningsmöte som inleddes klockan 21.

Johanna Löfström, kommunikations- och marknadschef vid NAV, har fått information från VA-chef Helena Klint att det inte är någon omedelbar fara för Spexhultasjön.

Det blåser åt rätt håll?

Ja, det är sista uppgiften jag fick, berättar Johanna Löfström.

Men NAV släpper inte på beredskapen eftersom förutsättningarna kan förändras.

Spexhultasjön är viktig för oss, vi har ingen reservvattentäkt som bekant. Vi måste vara lite på tå om det händer något, säger Johanna Löfström.

Sedan måste vi ha koll på släckvattnet och dagvattenbrunnarna.

Hon hade under kvällen ingen information om vilka vägar släckvattnet tar.