Under onsdagen räknar Weibull med att lärarna behöver ha tid för att lägga upp den undervisning, som ska kunna inledas under torsdagen.

– Vissa moment väntas gå lättare, medan annat är svårare. På samma sätt som att vissa lärare och elever kommer ha lättare att hantera utmaningarna än andra, säger Weibull.

Stor frånvaro redan på tisdagen

Redan under tisdagen saknades många lärare och elever i skolan av olika orsaker.

– Av de rapporter jag fått bedömer jag att ungefär 20 procent av personalen och 25 procent av eleverna varit frånvarande. Några är sjuka på ett eller annat sätt och några lärare är hemma för vård av barn. Det finns också elever och lärare, som måste följa den försiktighetsprincip som nu rekommenderas.

Ny regel gäller från onsdag

Det var på tisdagen som regeringen uppmanade landets gymnasieskolor att gå över till distansundervisning för att stoppa spridningen av coronaviruset.

Den nya regeln gäller från och med onsdag och gäller allt från gymnasieskolor till universitet.

Gymnasiechefen Richard Weibull är glad över att eleverna på Brinellgymnasiet förfogar över skolans bärbara datorer, vilket underlättar för skolan att genomföra distansundervisning.

– Om det finns elever som inte kunnat eller har hunnit hämta sin dator finns möjligheten att komma till Brinellgymnasiet även under onsdagen. All personal som är frisk ska jobba på skolan, vi stänger inte verksamheten som sådan utan behövs på plats för att kunna samarbeta och hjälpa varandra.

"Det är inget extra lov"

Eleverna på Brinellgymnasiet kan måhända vara lite upprymda över att få ett "extra" lov, men så ska de inte se det, betonar gymnasiechefen.

– Nej, verkligen inte. Eleverna har alltid ett eget ansvar för studierna, men nu krävs egentligen ett ännu större ansvar än man kanske brukar ta. Betygen och målen är lika viktiga som tidigare och sköter de inte studierna finns risken att eleverna måste ta igen det på något sätt. Vi ser inte än någon nödvändighet i att förlänga terminen, men den möjligheten finns. Det är i alla fall inget förlängt lov, som de har fått nu.

Inga beslut kring studentfirande

Att redan nu sia om bal och student är för tidigt anser gymnasiechefen.

– Vi har tänkt på det, men inte nått någon slutsats. Till att börja med har vi ställt in alla större samlingar till mitten av april. Jag misstänker att det här inte blåser över så fort, men vi får fundera framöver hur vi ska göra. Jag hoppas verkligen att vi kan få ha ett värdigt och trevligt studentfirande, som det brukar vara, säger gymnasiechefen Richard Weibull.