Den saken var tämligen tydlig under tisdagskvällen då de lokakola politikerna samlades till allmänpolitisk debatt kring de budgetramar som ska läggas.

Vi står inför ett budgetarbete präglat av brist. Vi har brist på pengar, brist på personal, brist på bostäder och brist på vatten, sammanfattade Sven-Olof Lindahl (L).

Inte minst tydlig har väl bristen varit hos sociala sektorn som såg att man var på väg mot ett kraftigt underskott i år. Ett underskott som hela den kommunala förvaltningen nu .

Men vi pressar redan våra tjänstemän väldigt hårt. Att tro att sociala sektorn genom neddragningar, omorganisationer och höjda avgifter ska få en budget i balans är inte möjligt. Vi har så mycket lagar som styr oss. Vi måste ta ett gemensamt kommunalt ansvar, menade socialnämndens ordförande Marie-Louis Gunnarsson (M).

De tuffa arbetsförhållandena var något flera menade låg bakom en del av den personalbrist som råder på flera håll.

Vi ser stora bekymmer på personalsidan med brist på utbildade lärare, förskollärare, sjuksköterskor, undersköterskor, omvårdare och socialsekreterare. Notera att de stora bristyrkena i kommunen domineras av kvinnliga arbetsplatser och det är också här sjukskrivningstalen är som högst. Att rekrytera men inte minst behålla den personal vi har är en prioriterad fråga, sa oppositionsrådet Diana Laitinen Carlsson (S) som utvecklade resonemanget med vikten av schysta arbetsvillkor och kollektivavtal.

Ett sätt att på sikt komma till rätta med personalbristen menade flera av kvällens talare var att lyckas bättre med integrationen av nyanlända.

Vi har en befolkningsökning nu som jag vill tro kommer bestå. Människor med olika utbildning, erfarenheter och möjligheter har flyttat hit till oss, men relativt få har hunnit ta sig ut i arbetslivet. Inkluderingen av nyanlända är en nyckel till framgång för vår kommun, menade kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C).

Vattenbristen har också varit ett för kommunen i år och ser så ut att förbli framöver. Hållbarhet och miljö i stort blev under kvällen ett gångbart samtalsämne där många önskade att kommunen anställer en hållbarhetsstrateg.

Vi har visioner, program och planer men det måste till resurser för att genomföra de bra saker som står där. Vi saknar en hållbarhetsstrateg som kan samordna och verkställa arbetet med våra lokala miljömål och få med hållbarhetsperspektivet i kommunens olika projekt, förklarade Lea Petersson (MP).