I början av året genomförde polisen riktade insatser vid landets större vägar under ett par nätter och det resulterade i en hel del rapporterade brott. En del allvarliga.

Bland annat stoppades en stor mängd förare på E4 under ett par nätter.

Enligt polisen i Jönköpings län hittade man då misstänkt narkotikasmuggling, drograttfylleri och en lång rad av brott kopplade till stoppade fordon.

Nu är det dags igen, men denna gång är man inte lika tydlig. Varken kring var man ska göra kontrollerna i landet eller vid vilka tidpunkter trafikanter riskerar att stoppas.

– Vi föredrar att uttala oss i efterhand, säger Björn Öberg, polisens presstalesperson vid region Öst.

Med brott på väg avses alla brott som sker i anslutning till och på väg.

”Ett viktigt område för polisen är att fokusera på huvudvägnätet som möjliggör snabba transporter genom landet,” skriver polisen i ett pressmeddelande om insatsen som kallas ”Brott på väg.”

Vid insatsen i slutet av januari samarbetade polisen med Kronofogden och Tullverket. Även denna gång kommer polisen att samarbeta internt och även externt med andra myndigheter och externa experter.

Nationella insatsen, Brott på väg, pågår 7-31 maj.