Olyckan inträffade vid 10-tiden och vara v lindrig karaktär. Det blev en lätt sammanstötning mellan bussen och bilen och ingen person skadades. Bussen hade vid olyckstillfället inga passagerare utan bara chauffören fanns i bussen. Det blev lättare materiella skador på bilen som behövde bärgas från platsen.