När en detaljplan eller gator och kvarter ska namnges brukar man välja ett namn på någon minnesvärd person eller verksamhet som förknippas med området.

Kvarnarps åkrar användes visserligen för att odla jordgubbar på under några år på 90-talet men någon minnesvärd verksamhet kan man inte betrakta det som. Visst kunde man plocka jordgubbar men särskilt minnesvärt blev det inte, åtminstone inte för de närboende som under sommaren fick tåla att det luktade kemiska bekämpningsmedel som drev in i trädgårdarna.

Återigen har kommunens planerare läst in sig på något som hänt i området utan att tänka på att det är värdefull kulturhistorisk mark. I utredningen nämns dessutom att kvarteren skulle kunna döpas efter olika jordgubbssorter. Kvarnarps åkrar är och förblir en kulturhistorisk mark som fyller en bra funktion som den gör – som ett grönt rekreationsområde i enlighet med gällande översiktsplan.

Förslaget till detaljplan lär komma ut efter valet så nu har du hela valrörelsen på dig att fråga ut politikerna vad de vet om området och varför de kan tänka sig att radera ut kulturhistorisk mark och värdefulla grönområden till förmån för bostäder.

Sven-Åke Svensson, Eksjö