Innebörden i förslaget synes vara att inom några år bygga 2 000 bostäder för 5 000 personer i Madhagen och på sikt upp till 100 000 (!) bostäder på en yta om 25 kvadratkilometer i kommunen.

SJÄLVA FÖRSLAGET, som uppenbarligen svävar helt i ”det blå”, förtjänar inte ens en kommentar från min sida. Nej, det som i sammanhanget är synnerligen oroande är att den politiska ledningen i kommunen med kommunalrådet Henrik Tvarnö (S) i spetsen verkar ta förslaget på fullt allvar. När man läser Tvarnös kommentarer i artikeln häpnar man.

VETLANDA KOMMUN BROTTAS med ekonomiska problem. Trots en skattehöjning kvarstår problemen. Enligt min mening krävs än mer långtgående åtgärder för att komma till rätta med ekonomin. Det är därför önskvärt att alla politiker i kommunen inser allvaret och att ingen ägnar sig åt fantasier av sådana slag som Hubville hittat på. Istället bör all tid och kraft läggas på att lösa aktuella ekonomiska problem och där jämte planera för en realistisk, sund och trygg framtida utveckling av Vetlanda kommun.

Sven-Anders Almén

Advokat, specialist i obeståndsjuridik

LÄS MER: Jättesatsning på bostäder i Vetlanda

LÄS MER: VD:n om jätteplanen i Vetlanda: "Kan kännas chockerande"