I samband med nationaldagsfirandet ska prisen delas ut. Ära och diplom eller plakett är inte det enda som kommer med utmärkelserna. Prisen består också av 10 000 kronor vardera.

Förra året gick miljövårdspriset till REKO Höglandet. I motiveringen nämndes bland annat att man ”genom att starta upp rekoringen REKO Höglandet synliggjort och möjliggjort ett helt nytt koncept för att handla lokalproducerad mat.”

Birgitta Henning blev 2019 års kulturpristagare ”för sin mångåriga kulturgärning där hennes ovärderliga engagemang har bidragit till ett bevarande och utvecklande av Eksjö kommuns kulturliv”.

Förra årets arkitektur- och byggnadsvårdspris fick Sune Lindahl för sitt förvaltande av Villa Solvändan i Mariannelund.

Lämna förslag

Nu finns chansen att nominera kandidater till årets utmärkelser.

På Eksjö kommuns webbsida beskrivs prisen närmare. Kulturpriset är inrättat för att uppmuntra förtjänstfulla kulturella insatser av stor betydelse i Eksjö kommun och det kan gå till enskilda eller föreningar.

Miljövårdspriset ska uppmuntra en person, förening eller organisation inom kommunen som gjort en betydande och aktiv insats för miljön. Det här priset kan vid behov delas mellan flera vinnare. Tanken är att inte alltid belöna sådant som synts och hörts mycket, utan också det miljöarbete som sker i skymundan.

”Priset bör delas ut i en blandning mellan stort och smått. Kommunen har sedan starten 1988 försökt variera tema och mottagare när man utsett pristagare” står det på Eksjö kommuns webbsida.

Arkitektur- och byggnadsvårdspriset ska uppmärksamma god arkitektur och byggnadsvård. Enskilda, företag, föreningar eller andra organisationer kan få motta priset för ny- eller ombyggnad, inredning, mark- och landskapsgestaltning, restaurering, stadsbyggnad, fysisk planering eller andra insatser som gjorts inom arkitektoniska områden.

Förslag på 2020 års pristagare tillsammans med motivering och eventuell referens eller dokumentation ska ha inkommit till kommunen senast den 6 mars.