Eleonor Råsberg, enhetschef inom äldreomsorgen, tycker att äldredagen passar bra in i Alla får plats-veckans tema.

– Demokrati innebär ju delaktighet och det är viktig att vara delaktig i sitt åldrande, säger hon.

Under dagen fanns utställare på plats från företag och organisationer. Även kommunen visade upp sin verksamhet.

Från Abilia kom Emilie Gerde för att demonstrera olika typer av minneshjälpmedel.

– Jag får ofta frågan hur mycket det kostar, men får man det förskrivet av en arbetsterapeut är det gratis säger hon.

Emilie Gerde visade bland annat en digital kalender som kan visualiseras med foton och även kan prata.

– Det blir ett sätt för den äldre att ha koll på vad som händer under dagen. En stor fördel är att anhöriga kan logga in sig via sina datorer skriva in aktiviteter.

Allt vanligare

Digitala hjälpmedel blir allt vanligare inom äldreomsorgen, men Emilie Gerde tycker det är synd att tillgången skiftar så mellan de olika regionerna.

– Därför är det viktigt att visa upp vad som finns och sprida information, så att hjälpmedlen blir möjliga att förskriva.

Hon har full respekt för att många äldre ryggar för tekniken.

– Men en hel del är också nyfikna och sugna på att prova.

Maria Johansson från kostenheten hade tagit med sig matlådor för hemleverans.

Foto Bodil Molin

Maria Johansson från kommunens kostenhet visade upp exempel på maträtter som hon är med och kör ut till personer med eget boende.

– Just nu är det ett 50-tal äldre i hela kommunen. Maten tillagas på Furulid och vi levererar matlådor tre gånger i veckan, säger hon.

Rune Hagman fick sitt blodtryck kollat av Christin Gillberg.

Foto Bodil Molin

Rune Hagman kontrollerade sitt blodtryck hos Christin Gillberg. Det är något som han med jämna mellanrum brukar göra även på vårdcentralen.

– Nu när jag kom till torget passade jag på. Det är jättebra med en äldremässa, tycker han.

Under dagen medverkade också två vårdtagare, en med särskilt boende och en som har hemtjänst och trygghetslarm. De berättade om sina erfarenheter.

Relaterat till artikeln