Det är tillsynsnämnden som nu beslutat att Aneby kommuns miljöpris i år tilldelas Länsförsäkringar Jönköping för sitt engagemang kring översvämningskarteringen i projektet SANT, som står för Svartån, Aneby, Nässjö och Tranås.

Projektets syfte är att förebygga och förbereda översvämningar av Svartån i ovan nämnda områden. Karteringen visar vilka områden som kan komma att beröras och i vilken utsträckning.

Tillsynsnämndens motivering lyder:

”Länsförsäkringar Jönköping har bidragit till att Aneby kommun har kunnat genomföra en översvämningskartering inom projektet SANT (Svartån, Aneby, Nässjö, Tranås). Detta ligger väl i linje med Aneby kommuns arbete med EU:s vattendirektiv.

Att samhället planerar utifrån ett förändrat klimat berör alla. Detta medför också en möjlighet att nå miljömålet God bebyggd miljö och ett bättre underlag i Aneby kommuns översiktliga planering. Länsförsäkringar Jönköping är därmed väl motiverad att uppmärksammas och prisas för sitt engagemang”.

Vi blev jätteglada när vi fick reda på detta i går (läs: måndag), framhåller Carin Wallin från Länsförsäkringar Jönköping. Orsaken till att vi har fått priset är vårt samarbete med bland annat Aneby kommun där vi har jobbat väldigt nära miljöenheten, samt Tranås och Nässjö kommuner. Vi värdesätter det samarbete vi haft med de här mindre kommunerna, det har fungerat jättebra.

Länsförsäkringar Jönköping har varit med och finansierat projektet SANT för att införskaffa ytterligare kunskap på området och kunna analysera framtidens risker. Men kanske framför allt för att kunna vidta åtgärder.

Vi jobbar hårt med skadeförebyggande arbete och vi vet att den här typen av skador kommer att bli vanligare inom en snar framtid. Ju tidigare vi kan ta in kunskap och bredda ett underlag för hur de här skadorna kan te sig, desto bättre är det för oss och våra kunder. De kan då tillgodogöra sig den informationen och skydda sin egendom.

Vi vill få upp ögonen för klimatförändringarna. Alla experter pekar på att det kommer att bli häftigare regn, värme och extremväder. Det innebär nya risker för oss och det behöver vi vara förberedda på.