Överenskommelsen innebär att alla med garantipension får 200 kronor mer i månaden från och med första januari år 2020. Dessutom höjs taket i bostadstillägget.

Regeringen och pensionsgruppen har kommit fram till att pensionärer ska kunna få bostadstillägg för hyresbelopp upp till 7 000 kronor. I dag går taket vid 5 600 kronor.

Som mest kommer man att kunna få ett bostadstillägg på 6 540 kronor i månaden. I dag är maxbeloppet 5 560 kronor.

Socialdepartementet har räknat ut att en ensamstående född 1938 med en hyra på 7 000 kronor och en inkomstpension på 10 000 kronor ska kunna få drygt 1 500 kronor mer i disponibel inkomst efter förändringen.

Förutom att garantipensionen och taket för bostadstillägget höjs, så ändras inkomstprövningen för bostadstillägg uppger TT. Ett fribelopp införs vidare på 24 000 kronor årligen för de med äldreförsörjningsstöd, så att de ska kunna arbeta utan att stödet minskar.

Cirka 800 000 pensionärer kommer att få en ökad disponibel inkomst som en följd av de olika förslagen som beräknas kosta statskassan 2,1 miljarder kronor årligen. Förlagen ska inom kort ut på remiss.