När det händer allvarliga händelser och olyckor så kallas Posom-gruppen in för att ge stöd i akuta faser, berättar Anna-Lena Krohn, vård- och omsorgschef och som får besked när någon kallas in.

Posom står för psykisk- och socialt omhändertagande. I Vetlanda ingår sju personer i Posum-gruppen och de har ständig jour för att rycka in om det behövs. De finns på en kontaktlista som SOS Alarm harr tillgång till och antingen kontaktar SOS eller jourhavande räddningstjänstbefäl Posom-gruppen.

Människorna som ingår i Posomgruppen ska vara ett stöd vid olika krissituationer. Det kan handla om att följa med polisen när anhöriga, närstående, skola, arbetsplats med mera ska underrättas.

Framförallt ska man vara medmänniska. Lyssna, ge en kram men också hjälpa till med praktiska saker som att kontakta andra familjemedlemmar, närstående, skola, arbetsplats med mera, säger Anna-Lena Krohn.

Skydda de anhöriga från nyfikna människor. Det är bara i den akuta fasen som Posom hjälper till och ger stöd.

Nyheter sprids fort i dagens samhälle med sociala medier och därför är det oerhört viktigt att Posom-gruppen kallas in snabbt för att vara stöd när närstående ska meddelas om jobbiga nyheter.

Vi stannar kvar till dess att det normala, sociala kontaktnätet är underrättat, säger Marianne Karlsson som ingår i Posom-gruppen.

Det handlar om att ge en psykosocial första hjälp.

Att bemöta människor i kris och ge krisstöd. Vi har sju personer som står på Posoms jourlista i Vetlanda kommun, säger Anna-Lena Krohn.