Första halvåret 2017 genomfördes en stor insats i Helsingsborgs hamn och vid Öressundsbron. Polisen, Skatteverket, Tullverket och Försäkringskassan lyckades tillsammans stoppa den gigantiska spritsmugglingen via de så kallade ”Tysklandsbussarna”.

Det visar en ny

Sedan maj 2017 har trafiken i stort sett upphört. Detta märks tydligt bland annat genom att ungdomars tillgång till sprit har sjunkit med 25 procent, enligt mätning från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Dessutom har insatsen tagit bort en stor inkomstkälla för organiserad brottslighet. Bakgrunden är att det fanns ett stort antal spritbussar som varje vecka illegalt förde in alkohol i Sverige via hamnen i Helsingborg och Öresundsbron, som sedan spreds över landet.

Detta i stor omfattning till bland annat ungdomar och missbrukare. Alkoholen köptes in i Tyskland och sammanlagt identifierades 15-tal aktörer/bolag med sammanlagt drygt 30 bussar.

På bussarna satt målvakter som agerade fiktiva köpare av införd alkohol. Undandragna skatter uppskattades till drygt 300 miljoner kr/år och vinsterna för organiserad brottslighet till ungefär lika mycket.

Nu har smuggeltrafiken med bussar och passagerare som agerar målvakter i stort sett upphört. Information finns om att några enskilda aktörer har fortsatt i mindre skala med skåpbilar och släpvagnar. Dock inte i närheten av de alkoholvolymer som tidigare smugglades in.

Se faktarutan om hur myndigheterna krossade den organiserade brottsligheten med spritbussar.