Bordsjö Fideikommiss AB vill uppföra 14 vindkraftverk med en höjd på vardera 250 meter. Som väl är bekant råder delade meningar om den planerade satsningen. Motståndarna tycker bland annat att verken är för många och för höga.

I översiktsplanen har Aneby kommun en positiv inställning till vindkraft, men har inget med själva tillståndet att göra.

Det är miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen i Östergötland som ska fatta beslutet om Bordsjö Fideikommiss AB ska få tillstånd att uppföra vindkraftverk eller inte.

Som tidningen tidigare berättat har föreslagit att ansökan om vindkraftsparken ska avslås i sin helhet. Det har bland annat med fågellivet och ljudnivån att göra.

Inför sitt yttrande till miljöprövningsdelegationen har tillsynsnämnden begärt in kompletterande uppgifter om hur det skulle bli med en högsta tillåten ljudnivå på 35 decibel i stället för 40 decibel.

I så fall skulle bara 1 av de 14 vindkraftverken godkännas, säger tillsynsnämndens ordförande Mats Hansson (M).

Nämnden anser inte att man kan göra någon annan bedömning än länsstyrelsen, därför föreslår man att ansökan från Bordsjö Fideikommiss AB ska avslås.

Vi kan inte ställa oss bakom något annat än vad experter tycker.

Hansson påpekar dock att hänsyn måste tas till samhällsnyttan med vindkraftverk.

Därför tycker vi att det bör prövas i domstol.