Långborden står uppdukade under eken på Museigården och bänkarna vid dess sidor fylls snabbt. Många barn har kommit till Eksjö museum och ivrigt plockas det med pocketböckerna som ligger på mitten av bordet.

Det går att göra mycket roligt av en bok, förklarar Birgitta Titus.

Papperskonstnären ställer just nu ut sina föremål, gjorda av Smålands-Tidningen, i Torkladan

Efter lite handledning börjar snart små fingrar pillet med att vika varje sida i pocketböckerna för att omvandla litteraturen till pappersigelkottar.

Vi har papperstema på lovaktiviteterna hela sommaren, just för att vi har Fideli Sundqvists utställning med papper här så knyter vi an till det. Det är för att skapa aktiviteter och ett intresse för hantverk, förklarar Lina Ludvigsson, museipedagog.

Efter en stund har det bildats ett tjugotal igelkottar i skaparverkstaden i skuggan av eken. Wilma Alexanderssons händer jobbar raskt.

Det gick snabbt att lära sig, förklarar hon.

Mitt emot henne sitter Nathan Bäckström, 7 år, från Höreda. Han berättar att han är en van pysslare.

Jag är redan på sidan 139, förklarar han och inser att uppgiften kräver en hel del tålamod.

Nu är det bara 271 sidor kvar, säger Nathan och viker vidare under stor fokusering.