Tillsammans med föreningar och frivilliga samordnar Eksjö kommun hemkörning av livsmedel och läkemedel. De riktar sin insats till personer som är 70-plus och uppmanas att begränsa sina sociala kontakter för att undvika coronaviruset. Tjänsten börjar gälla från och med onsdagen den 25 mars.

– I första hand vill vi att nära, kära och grannar kan vara behjälpliga. Det här är till för dem som inte har någon i sin närhet som kan hjälpa till, säger Patrik Hedström, socialchef.

Han säger vidare att den här möjligheten också kan användas av personer som inte tillhör nämnda riskgrupp.

– Det kan vara personer som kommer hem från sjukhuset eller inte har någon hemtjänstinsats eller hemsjukvård. De personerna måste vi också vara behjälpliga, säger han.

Inköp och hemkörning av livsmedel och medicin kommer att skötas av kommunens egen personal, förningar och andra frivilliga. Tidningen berättade tidigare i veckan om Facebook-gruppen Medborgerlig krishantering – Eksjö vars syfte var att hjälpa personer i riskgrupper med olika praktiska åtgärder, som att handla mat. Kommunen har tagit över samordningsansvaret för den delen, däremot finns Facebooksidan kvar och fungerar som en informationskanal.

– Det finns ett jättestort engagemang från medborgarna. Vi får mycket positiv respons från de som vill vara behjälpliga. Vår anhörigsamordnare samlar de här delarna så vi kan ta tillvara på det, säger Hedström.

Insatsen att hjälpa till med handling är en tillfällig lösning som kan komma att förändras eller upphöra med kort varsel. Kommunen följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Matkassar med livsmedel går att beställa för de som är 70-plus. Från och med onsdagen den 25 mars går det att ringa det särskilda telefonnumret till kommunen. Tjänsten riktar sig till de som inte har några nära och kära som kan hjälpa till med den här typen av inköp.

Foto NORA LOREK / TT