Det var cirka 35 medlemmar på plats, utöver dem var Mats Green, riksdagsledamot från länet, inbjuden att sitta som ordförande.

Nya namn i föreningsstyrelsen är Anders Gustafsson och Klas Wigren. Anders går in som ordförande och Klas som kassör. Övriga i styrelsen är: Ulf Björlingsson, Annelie Sjöberg, Mats Danielsson, Karin Elardt och Carina Lindström.

Nomineringskommittén hade tagit fram ett förslag på 24 kandidater och gläder sig åt att flera nya namn återfinns på listan.

Åtta har fallit i från och nio nya har tillkommit, konstaterar vice ordförande Ulf Björlingsson.

Förslaget godkändes av en enig nomineringsstämma. Anders Gustafsson kommenterade att det nu är "laget före jaget" som gäller och hur viktigt det är att alla drar sitt strå till stacken.