Våra husdjur äter mer och mer antidepressiva läkemedel,

Enligt statistik från E-hälsomyndigheten som Metro har tagit del av sålde apoteken antidepressiva läkemedel, förskrivna av veterinärer, för drygt 800 000 kronor förra året. För fem år sedan visade siffrorna drygt 450 000 kronor.

Veterinären och beteenderådgivaren Anya Thörnqvist tar emot fall från hela Sverige där det kan vara aktuellt med antidepressiva läkemedel. Enligt henne finns det flera faktorer som kan ha bidragit till ökningen.

Jag tror att man i dag bryr sig mer om hur djuren mår psykiskt och inte enbart fysiskt. Jag tror också att det inte är lika tabubelagt längre med psykisk ohälsa vare sig det gäller människor eller djur. Det gäller även medicinering, säger hon till Metro.

Anya Thörnqvist tror även att en annan orsak kan vara att medicinen Sileo godkändes för några år sedan och som används för att hjälpa fyrverkerirädda hundar.

Anya Thörnqvist ser dock inte några problem med att antidepressiva ökar bland djur.

Jag upplever det inte som något problem. Det är en del av behandlingen på samma sätt som smärtstillande är en del av behandlingen när ett djur har ont någonstans, säger hon.

Det gör däremot Theresa Lindahl, hundpsykolog och instruktör. Hon menar att det kan krävas medicin för att nå framgång, men då i kombination med träning.

Ett piller kommer inte att lösa alla problem, man måste hitta grundorsaken. Separationsångest, aggressioner och sådant kan många gånger bero på att hunden är understimulerad och inte får utlopp för sitt naturliga beteende, säger hon.