DET VAR

Den särskilde utredaren Ilmar Reepalu (S), tidigare kommunalråd i Malmö, har bland annat föreslagit ett vinsttak på sju procent för välfärdsföretagen.

Välfärdsutredningen riskerar att bli en mardröm för många företagare, runt om i hela landet.

Tranås Hemservice skulle, enligt , gå med cirka 100 000 kronor i förlust per år.

I en debattartikel i Aftonbladet i december skrev två företagare att 4 500 välfärdsföretag kommer att försvinna om utredningens förslag realiseras.

ÄVEN

Bland annat nämner Riksrevisionen att Välfärdsutredningen har stora brister när det kommer till att bedöma de konsekvenser som en vinstbegränsning kan medföra för både branschen och företagens kunder.

Inte heller har utredningen, enligt Riksrevisionen, tagit reda på om de kommunala och statliga bolagen, som skulle behöva ta över verksamheterna vid en eventuell företagsnedläggning, har kapacitet att göra det.

ENLIGT

Mellan åren 2007 och 2015 ökade antalet sysselsatta inom den privata sektorn med 2 100 personer. Den offentliga välfärdssektorn ökade med 900 personer under samma period.

I Östergötlands län arbetade 13 300 personer inom den privata sektorn år 2015, vilket motsvarar ungefär 22,6 procent av de sysselsatta inom välfärden.

Mellan åren 2007 och 2015 ökade antalet sysselsatta inom den privata välfärdssektorn med 4 200 personer, vilket kan jämföras med den offentliga som ökade med 2 600 personer.

Det är således många personer som kan påverkas av ett eventuellt vinsttak.

BILDEN

Välfärdsföretagen, som dessutom ofta startas av kvinnor, badar inte i pengar.

Men det är inte vinsten som borde vara fokus i diskussionen, utan kvaliteten.

Det är mycket mer önskvärt med en verksamhet som går i vinst och som erbjuder bra tjänster än en som inte går i vinst och som erbjuder undermåliga tjänster.

Den 9 maj lämnar Välfärdsutredningen sitt slutbetänkande till regeringen. Förhoppningsvis kommer den inte längre att ha vinstbegränsningar som det ultimata målet.