VALET AV Donald Trump till USA:s president förändrar den europeiska säkerhetsordningen. Det gäller inte minst för Sverige vars utsatthet nu ökar ytterligare.

Trump har varit tydlig med att han representerar en mer tillbakadragen syn vad gäller USA:s roll i världen.

På ett sätt är det inget nytt. De senaste 25 åren verkar landets valda presidenter mer eller mindre ha gått till val på att minska USA:s inblandning.

Det gällde för såväl George W. Bush som Barack Obama.

Obama påbörjade till och med en omstöpning av världsordningen genom att minska USA:s militära närvaro i Europa för att istället fokusera på Asien.

Nästan genast svarade Ryssland med en ökad aggressivitet som vi fortfarande inte har sett slutet på.

MEN SÅVÄL Bush som Obama ifrågasatte aldrig att USA skulle stå upp för sina allierade. Det har Trump gjort.

Han har sagt att det är möjligt att USA inte ingriper om ett annat Natoland blir angripet.

Han fick frågan om de baltiska staterna och svarade att han då skulle se om de fullgjort sina åtaganden.

Tiden då Europa kunde åka snålskjuts och räkna med att USA betalar kostnaden för Europas säkerhet förefaller vara över.

Som allra minst måste Trumps uttalanden ses som ett krav från USA på att Natos medlemsländer måste leva upp till kravet på att två procent av budgeten ska gå till försvaret.

Det är det få som gör.

Varför ska de amerikanska skattebetalarna tvingas betala för att européer är för fina i kanten för att bekosta sitt eget försvar?

Det har de nämligen gjort ända sedan andra världskriget tog slut.

Med tiden borde vi naturligtvis ha burit mer av kostnaderna själva, men så har inte skett.

Det är ett rimligt krav som förr eller senare var tvunget att komma.

SVERIGE är inte med i Nato.

Vi har istället valt att förlita oss på att goda relationer med Nato och framför allt USA ska räcka - ibland har vi hoppats att vi ska kunna förolämpa USA grovt och att de ändå skulle rädda oss om det behövdes.

Det verkar ha stämt då, det verkar mindre sannolikt framöver.

Om Trump tvekar att hjälpa sina allierade, varför skulle han då vilja hjälpa Sverige? Valet av Trump tydliggör varför Sverige hade tjänat på ett Natomedlemskap.

Då hade försvarsgarantierna funnits där. Nu är vi utelämnade åt det amerikanska ledarskapets godtycke.

RYSSLAND kommer inte att minska sin aggressivitet nu när Trump, som öppet har uttryckt sin uppskattning av den ryske presidenten, har valts.

Det säkerhetspolitiska klimatet i Europa har blivit kallare samtidigt som vår skyddande eld har blivit mindre.

Det är kort och gott kärvt just nu.

För vår del måste det leda till ökade försvarsanslag.

Det finns planer på hur det svenska försvaret kan ökas. Det är enbart en fråga om att skjuta till pengar.

Något som såväl den nuvarande som den förra regeringen har varit synnerligen dåliga på.

Nu är dock valfrihetens tid förbi, antingen tar vi ansvar för egen säkerhet eller så gör ingen det.

Två procent av nästa budget bör gå till försvaret.