Redan i eftermiddag startar årets första kommunfullmäktige. Ett av ärendena är den allmänpolitiska debatten. Den sker vanligtvis två gånger per år. Torsdagens debatt har inriktning mot budget och kommunal verksamhet med omvärldsanalysen som bakgrund.

Varje parti har ett inledande anförande på fem minuter. Ordförande, Mats Danielsson (M), kommer att signalera efter fem minuter och 30 sekunder. Om ledamoten pratar längre än sex minuter kommer Danielsson att rekommendera att man avslutar.

En lottning har gjorts vid kommunledningskontoret för att fastställa ordningen. Först ut är Miljöpartiet som följs av Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Vänsterpartiet.

Därefter får inläggen från ledamöterna vara tre minuter. Här kommer ordförande också att signalera och rekommendera avslut när man närmar sig tre minuter.

Inte helt oväntat vid debatter så kommer säkert inlägg att riktas till personer eller partier som finns med i fullmäktige. Då får personen eller representant från partiet ge replik på inlägget. En ledamot har rätt till två repliker, därefter är replikskiftet avslutat.

Representanter från partierna har fått svara på följande frågor:

1. Vilka frågor vill du och ditt parti lyfta fram på debatten?

2. Vad tror du kommer debatteras flitigast?

3. Vad tycker du om allmänpolitiska debatter i fullmäktige?

4. Hur lång tid tror du att debatten kommer pågå under torsdagen?

Lea Petersson, Miljöpartiet.

Foto Patrik Klavebäck

Lea Petersson, Miljöpartiet:

– Först och främst miljö- och klimatfrågor. Något om våra unga också.

– Alla kommer att nämna klimatet, det går inte att undvika nu för tiden. Jag tror att man också kommer debattera mycket om skolan.

– Jag tycker att debatten är bra och rolig där man får säga det man tycker. Ibland känns det som att den är lite ofta, det kan kanske räcka med en gång om året. Åtminstone när det inte är val.

– Jag tror debatten tar två timmar.

Bo Ljung, Kristdemokraterna.

Foto Alexandra Sundberg

Bo Ljung, Kristdemokraterna:

– Det beror lite på vad vi hinner med. Vi vill prata om integrationsfrågan, även skolan, föreningslivet och civilsamhället. Äldreboenden och behovet av demensboende vill vi ta upp.

– Jag skulle tro att det blir integration. Det är viktigt att vi får en bra förutsättning för de nyanlända med uppehållstillstånd som bosatt sig i kommunen. Min känsla är att äldreboenden och den biten också kommer att lyftas fram.

– Jag tycker den allmänpolitiska debatten är ett bra tillfälle att kunna lyfta frågor som normalt inte är på dagordningen. Nu har vi en allians som styr Eksjö, i den allmänpolitiska debatten kan man till viss del lyfta fram det som är specifikt för det egna partiet. Det är viktigt att ha lite framtidsperspektiv. Får man till en bra debatt kan den bli ganska intressant.

– Jag har ingen aning, det är svårt att säga. Debatten kanske håller på i tre-fyra timmar.

Sebastian Hörlin, Socialdemokraterna.

Foto Patrik Klavebäck

Sebastian Hörlin, Socialdemokraterna:

– Vi kommer fortsatt fokusera på de tre prioriterade frågorna som vi sagt att vi ska arbeta med under mandatperioden. Dessa är landsbygden, integration samt bemanningen inom vård, skola och omsorg. Förutom detta kommer vi nog även tala om de extra pengar som regeringen nu föreslår att skjuta till i välfärden och säkert en del andra frågor också.

– Jag vågar inte peka ut en enskild fråga, men några frågor jag tror kommer debatteras flitigt är bland annat kompetensförsörjning, integration och kommunens ekonomi i stort.

– Jag tycker de är bra. Vi får genom dessa ett tillfälle att höja blicken från enskilda ärenden och respektive parti får chansen att tala lite mer övergripande om vad man vill med kommunen nu och i framtiden. Förhoppningsvis är det även då som åhöraren märker skillnaderna mellan de olika partierna, vilka frågor som ligger oss närmast om hjärtat med mera.

– Jag skulle tro att vi håller på i cirka två och en halv timme inklusive paus, kanske lite längre, men jag tror inte vi håller på längre än tre timmar.

Ulf Svensson, Sverigedemokraterna.

Foto Claes Johansson

Ulf Svensson, Sverigedemokraterna:

– Kommunens verksamheter och vår, Sverigedemokraternas, prioriteringar av budget i kommunen.

– Trädgårdsstaden, ekologiskt och den trend som är nu om det populära ämnet koldioxid.

– Det är bra, debatten lyfter fram den lokala demokratin, som även kan vara vägledande information för våra tjänstemän. Men en gång per mandatperiod i samband med val hade nog varit mer motiverat.

– Fem-sex timmar. Vi är nog klara till 21:00.

Annelie Hägg, Centerpartiet.

Foto Alexandra Sundberg

Annelie Hägg, Centerpartiet:

– Centerpartiet kommer att lyfta fram integrationen/inkluderingen, vikten av förskola och skola i våra mindre samhällen och välfärdsutmaningen med bland annat kompetensförsörjning för privat och offentlig verksamhet. Vi kommer också att lyfta vikten av att vara en attraktiv kommun, med god kommunal service och en god samverkan med föreningsliv och näringsliv.

– Integration, skola och äldreomsorg.

– Det är bra med allmänpolitisk debatt. Det är ett forum för partierna att lyfta viktiga samhällsfrågor, men också kunna debattera prioriteringar för framtida verksamhet.

– Tre timmar och 20 minuter.

Sven-Olov Lindahl, Liberalerna.

Foto Alexandra Sundberg

Sven-Olov Lindahl, Liberalerna:

– Eksjö har till skillnad från många kommuner i landet en ekonomi i balans tack vare Alliansens strama ekonomiska styrning. Miljöhänsyn ska beaktas i all verksamhet. Åtgärder för att få ner den höga skolfrånvaron. Ökat antal äldreboende som ska svara upp mot de behov som kommer under de närmaste åren. Större fokus på vad som krävs för integration av nya svenskar.

– Brist på resurser till vård och skola samt integration.

– Den är bra. Synd bara att så få vill eller kan ta del av de skiljelinjer som går mellan partier och mellan allians och opposition.

– Debatten är klar på cirka sex timmar och hela sammanträdet på cirka sju timmar.

Markus Kyllenbeck, Moderaterna.

Foto Claes Johansson

Markus Kyllenbeck, Moderaterna:

– Demensboende och äldreomsorgsplan för hela kommunen. Att Alliansen under 2019 fått en budget i balans och hur vi utvecklar en attraktiv kommun att leva, bo och verka i.

– Välfärdsfrågor.

– En intressant företeelse, även om formen kanske inte direkt är ett debattforum.

– Cirka två och en halv timme.

Johan Ragnarsson, Vänsterpartiet.

Foto Claes Johansson

Ami Fagrell, Johan Ragnarsson och Jürgen Beck, Vänsterpartiet:

– Det är en debatt som skall ha inriktning mot budget och kommunal verksamhet, med omvärldsanalysen som bakgrund. Då budgeten för verksamhetsåren 2020, och till viss del inriktningen för 2021, redan är antagen så handlar det ju mer för oss om att kunna profilera oss med frågor som är hjärtefrågor för Vänsterpartiet. Det rör sig om välfärd, klimatet, bostadsbyggande, integration, kulturens plats, arbetslöshet, arbetsmiljö och kompetensförsörjning kopplat till den omvärldsanalys som gjorts inom sektorerna och bolagen.

– De sektorer som inte klarar budgetmålen, som till exempel sociala sektorn och barn- och ungdom, det vill säga om de är rätt budgeterade eller inte. Bostadsbyggande kan komma upp då det har varit mycket prat om bland annat Trädgårdsstaden på stan och det har även diskuterats på insändarplats. Det extra tillskottet från staten ser vi fram emot att höra hur det är tänkt att användas. Flera kommuner har redan offentliggjort att de exempelvis ändrat sina budgetar efter att nyheten kom.

– För oss som ett litet parti i kommunfullmäktige är det ett bra tillfälle att profilera oss och våra frågor. Dessutom tror vi att det kan öka intresset för kommunalpolitiken som ibland många gånger handlar om förvaltning och de ideologiska skillnaderna och därför ofta hamnar i bakgrunden.

– Tre och en halv timme, aktiv tid.