ENLIGT domen

AD anser inte heller att Grimmarks religions- och samvetsfrihet enligt Europakonventionen har kränkts. Just detta har varit det intressanta spörsmålet i fallet och det hakar i även diskrimineringsfrågan:

Enligt AD bör diskrimineringslagen tolkas i ljuset av Europakonventionen.

JAG SKRIVER tingsrätten

Grimmark har sagt att hon inte vill utföra abort med hänsyn till sin tro, livsåskådning och övertygelse. AD noterar, likt tingsrätten, att Grimmarks tro (religion) är så nära länkad till hennes vägran att utföra abort att fråga om någon fristående samvetsfrihet i Europakonventionens bemärkelse inte kan bli aktuell.

Därmed räcker det med att tillämpa diskrimineringslagen som täcker diskriminering på grund av religion, men inte samvetsdubier.

OM GRIMMARK

Nu behövdes inte det, eftersom diskrimineringslagen i det här fallet ser till att skydda det Europakonventionen kräver, nämligen religionsfriheten.

Man skulle alltså kunna säga att samvetsfriheten som sådan blev en icke-fråga på grund av Grimmarks manifesterade tro och livsåskådning.

DET HÄR krönika efter tingsrättsdomen

På så sätt blir den starka kopplingen till religionsfrihet som en grund för att avfärda rätten till samvetsfrihet enligt Europakonventionen en legal orättvisa; i konkreta fall blir samvetet avhängigt vilken typ av övertygelse det rör sig om.

Som så ofta är ändå AD:s dom välgrundad och välskriven. Det avgörande för utfallet var att regionen har en laglig plikt att erbjuda vård, inklusive abort, och att det inte är möjligt att organisera vården så att den plikten kan fullgöras, om undantag från arbetsuppgifter görs.

Med hänsyn till denna intresse- och proportionalitetsavvägning menar AD att vårdplikten (och patienters motsvarande vårdrätt) vinner över medarbetares religionsfrihet:

Regionen har helt enkelt haft laga skäl (ingen kränkning) att inskränka Grimmarks religionsfrihet på sätt som har skett (ingen frihet är absolut).

DEBATTEN

Grimmark har anklagats för att bedriva aktivism i domstolarna, och därtill uppbackad av mäktig anti-abortlobby.

RFSU:s förbundsjurist Sara Bäckström har i Jönköpings-Posten menat att Grimmarks talan är .

Det är ett häpnadsväckande konstaterande av en jurist.

För det är själva poängen med all juridik att man kan utnyttja lagar och regler till sin fördel, och med stöd därav gå i clinch med andra lagar och regler, oavsett eventuella politisk-ideologiska motiv.

Den dag rätten till domstolsprövning är beroende av "rätt åsikt" är det tack och adjö till rättsstaten och "access to justice", som det heter i amerikansk rätt såväl som i Europarätten.

Att stämma någon är till sin natur aktivistiskt, men i ordnad form. Det är högst legitimt, för det är så ett demokratiskt rättssamhälle fungerar.

Det är så vi löser tvister i fredstid: Domaren dömer.