De nio aktuella fastigheterna ägs av flera olika bolag, bland annat med Kungsbackabas.

Thomas Holtermann Gröndahl sköter ett 40-tal lägenheter i Bruzaholm, Ingatorp och Hjältevad i de berörda hyresfastigheterna. Merparten av hyresgästerna är i dag nyanlända.

Hyresnivån lär kunna ligga runt 7 000 kronor i kallhyra för en lägenhet på de här orterna.

Investeringar har gjorts hela tiden för att renovera och underhålla fastigheterna, men el, värme och varmvatten har alltid fungerat även om förbrukningen varit enormt stor i vissa av fastigheterna, säger Thomas Holtermann Gröndahl och konstaterar att allt inte har kunnat åtgärdas på en gång.

Men i dag har alla lägenheter egna elmätare, efter önskemål från kommunen.

Holtermann Gröndahl menar att mycket av kritiken från hyresgästerna är omotiverad. Bland annat tillbakavisar han uppgiften om att hyresgästerna inte fått specificerade elräkningar.

Där elmätare saknats har vi alltid delat ut fastigheternas samlade hyresräkning till var och en för att tala om varför elkostnaderna varierar. Utan den specifikationen hade hyresgäster inte kunnat få stöd via kommunens integrationsenhet för el- och värmekostnaden, säger han.

Fastighetens samlade elräkning har delats mellan hyresgästerna och fastighetsägare, förklarar Holtermann Gröndahl som också poängterar att ingen fått en räkning med belopp taget ur luften.

Och har det avrundats så har det bara ha avrundats neråt, enligt honom.

I ett hus med flera hyresgäster har en del av räkningen delats mellan dem och utöver det har fastighetsägaren tagit mer än sin andel för elen som går åt exempelvis i tvättstugan. Ibland har företaget betalat mer än hälften av elräkningen och delat resten på hyresgästerna.

Hyresgäster har som mest fått räkningar på 1 700 kronor för värme, varmvatten och hushållsel under en vintermånad. Då har det dessutom handlat om en stor familj med två vuxna och fyra barn i en större lägenhet. Det är inte oskäligt.

Enligt Holtermann Gröndahl har fastighetsägarna även visat tålamod mot dem som inte betalat sina elräkningar på flera månader och aldrig stängt av elen av den anledningen.

Eon skulle antagligen inte agerat lika tålmodigt, menar han.

Men efter klagomålen går fastighetsägarna nu helt bort från systemet med kallhyra. Hushållselen får däremot hyresgästerna betala efter förbrukning utifrån sina elmätare.

Vi gör det vi är ombedda att göra, säger Holtermann Gröndahl.

Kritiken om att hyresgäster saknat el i flera dagar bemöter han med att en varmvattenberedare i ett fall gick sönder två gånger inom loppet av några dagar.

Hyresgästen ska enligt honom bara ha saknat el under ett dygn, men varit utan varmvatten något längre.

Detta var under en helg och elektrikern skulle fullfölja sitt arbete på måndagen igen.